chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr
 
 
 
 
 
 
Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) δημιουργήθηκε το 1998 και αποτελεί το συλλογικό όργανο έκφρασης των Μηχανικών της Ειδικότητας.

Στόχος του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις διαμορφούμενες ανάγκες των μελών του κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ειδικότερα, βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι:

- η συμβολή στη συνεχή βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα,

- η συστηματική ενημέρωση των μελών για θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσω ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, καθώς και η καθιέρωση μιας περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης με θέματα Χωροταξίας- Πολεοδομίας- Ανάπτυξης,

- η ενημέρωση σχετικά με την προσφορά εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η βελτίωση της διείσδυσης της Ειδικότητας στην αγορά εργασίας και η διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων Μηχανικών της Ειδικότητας κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας,

- η προώθηση της ενσωμάτωσης των Μηχανικών της Ειδικότητας στο σώμα των Ελλήνων Μηχανικών, η ενεργοποίησή τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών,

- η παρέμβαση για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Ο Σύλλογος προκειμένου να ανταποκριθεί κατ ελάχιστο στους παραπάνω στόχους με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό έχει δημιουργήσει αυτή την ηλεκτρονική σελίδα.

   
Τα Νέα μας

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής διοργανώνει το 11ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας στις 14-16 Μαρτίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο INTENSSS-PA (A systematic approach for Inspiring Training Energy – Spatial Socioeconomic Sustainability to Public Authorities) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. Horizon 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διατύπωση θέσεων ΣΕΜΠΧΠΑ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ για το σχέδιο Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

Δείτε το κείμενο εδώ.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (222 Α΄/30.11.2016) ο Ν. 4439, με το άρθρο 29, παρ. 3 του οποίου θεσπίζεται, ως διακριτή, η Ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

 
site created and hosted by