chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr chorotaxia.gr, poleodomia.gr
 
 
 
 
 
 
Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) δημιουργήθηκε το 1998 και αποτελεί το συλλογικό όργανο έκφρασης των Μηχανικών της Ειδικότητας.

Στόχος του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις διαμορφούμενες ανάγκες των μελών του κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ειδικότερα, βασική επιδίωξη του Συλλόγου είναι:

- η συμβολή στη συνεχή βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα,

- η συστηματική ενημέρωση των μελών για θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, τοπικού, εθνικού, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσω ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, καθώς και η καθιέρωση μιας περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης με θέματα Χωροταξίας- Πολεοδομίας- Ανάπτυξης,

- η ενημέρωση σχετικά με την προσφορά εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η βελτίωση της διείσδυσης της Ειδικότητας στην αγορά εργασίας και η διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων Μηχανικών της Ειδικότητας κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας,

- η προώθηση της ενσωμάτωσης των Μηχανικών της Ειδικότητας στο σώμα των Ελλήνων Μηχανικών, η ενεργοποίησή τους και η ανάληψη πρωτοβουλιών,

- η παρέμβαση για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Ο Σύλλογος προκειμένου να ανταποκριθεί κατ ελάχιστο στους παραπάνω στόχους με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό έχει δημιουργήσει αυτή την ηλεκτρονική σελίδα.

   
Τα Νέα μας

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ συμμετέχει στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας».

Δείτε τις θέσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ εδώ.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Πρόγραμμα εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του ΥΠΕΝ.

Στο πλαίσιο διενεργούμενων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιμορφωτικών δράσεων, το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου, του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπό την εποπτεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με πιστοποιημένο εκ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ιδιωτικό φορέα, προκηρύσσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο: «Drone PRO II. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs».

Η υλοποίηση του προγράμματος προγραμματίζεται κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2020.

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε, κατόπιν πρόσκλησης, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τις θέσεις του για το Σχέδιο Νόμου "Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη".  

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ο ΣΕΜΠΧΠΑ απέστειλε επιστολή στο ΥΠΕΝ και άλλους φορείς σχετικά με την υπαγωγή της Πράξης Εφαρμογής στην κατηγορία μελετών 2 "Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες".  

Δείτε την επιστολή εδώ.

 
site created and hosted by